Berna Marie Sommerseth

6. kandidat

- Jeg er opptatt av å verne om matjord og friluftsområder, og at det legges til rette for sykling og kollektivtrafikk. Jeg er for at vi i Ullensaker og kommunen skal ta i mot flyktninger fra Syria med åpne armer, for å være med på å bidra i en enorm verdenskrise.

Litt om Berna Marie:

  • Berna Marie Sommerseth
  • 32 år
  • Skogmo, Jessheim
  • Masterstudent
  • Er listekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Ullensaker fordi hun mener partiet har gode verdier og er ærlige med tanke på endringer som må gjøres av miljøhensyn. Hun vil være med på å gjøre Ullensaker til en grønn kommune, som setter miljø og livskvalitet først.