Eirik Sørsdal Ballestad

2. kandidat

- Med MDG for et solidarisk og bærekraftig Ullensaker.

Litt om Eirik:

  • Eirik Sørsdal Ballestad
  • 50 år
  • Brinken, Jessheim
  • Byggingeniør
  • Er listekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Ullensaker fordi han vil sikre varig vern av marka og dyrket mark. Han vil jobbe for å omstøte kommunedelplanen for Jessheim sørøst slik at det ikke blir utbygging der. En eventuell avlastningsveg må legges i tunell. Ingen vekst i Ullensaker uten fortetting rundt sentrumsområder og kollektivknutepunkt. Praktiske fag og kreative fag inn i skolen, gjerne fra 5 - 6 klasse som valgfag, alle ønsker ikke å bli akademikere, de fortjener også en skole. Helsesøster tilbake i alle skoler, på full tid, denne tjenesten kan samkjøres med helsestasjon og oppfølging av barn før skolepliktig alder.