Espen Ludvigsen

3. kandidat

- Naturen trenger ikke mennesker, men mennesker trenger naturen. Vi må revurdere vekstbegrepet og legge til rette for økt livskvalitet, fremfor økt materiell velstand.

Litt om Espen:

  • Espen Ludvigsen
  • 34 år
  • Skogmo, Jessheim
  • Namsfullmektig
  • Er listekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Ullensaker fordi kommunen trenger en overordnet grønn politikk, der det satses på kollektivtrafikk og grønt næringsliv. Han er opptatt av å verne om Jessheimmarka og å håndtere befolkningsveksten ved å fortette områder i direkte tilknytning til kollektivknutepunktene.