Anniken Torset

4. kandidat

- Vern av biologisk mangfold starter lokalt og er det viktigste vi kan gjøre for jorda og fremtidige genereasjoner!

Hjertesaker

  • Vern av biologisk mangfold
  • Grønn by- og stedsutvikling
  • Sikre matjorda
  • Bærekraftig landbruksutvikling