Berna Marie Sommerseth

6. kandidat

- Grønn stedsutvikling er helsefremmende! Ullensaker kommune er den kommunen i Norge som vokser raskest, med en befolkningsvekst på 4,5 % i 2018. I den situasjonen befinner det seg både store muligheter og store utfordringer. En av utfordringene er at utbyggingen skjer så raskt at en ikke godt nok ivaretar tilgangen til naturomgivelser og nærnatur for innbyggerne i kommunen. Dette har betydning for innbyggernes trivsel på kort sikt, og innbyggernes helsetilstand på lengre sikt. Det betyr igjen at det kan påvirke kommunens kommende utgifter i helsesektoren. Miljøpartiet De Grønne vil sikre innbyggerne tilgang til natur og grønne omgivelser.

Hjertesaker

  • Helsefremmende stedsutvikling (herunder grønn by- og stedsutvikling og ivaretakelse av nærnatur)
  • Vern av matjord
  • NEI til tredje rullebane