Eirik Ballestad

1. kandidat

- Vi må tenke nytt om hvordan vi forflytter oss! Transport er det som sørger for mest utslipp i Ullensaker og vi må legge til rette for at folk kan ferdes på mest mulig miljøvennlig måte.

Hjertesaker

  • Mobilitetsendringer
  • Bio- og artsmangfold
  • NEI til tredje rullebane
  • Klimaendringsforberedelser