Seyran Sharif Zadeh

8. kandidat

- Grønn integrering setter mennesker først!

Hjertesaker

  • Integrering
  • Dyrevelferd
  • Bærekraftige hverdager for alle