Ta vare på fremtiden!

Miljøpartiet De Grønne jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Det nasjonale grønne gjennombruddet kom ved Stortingsvalget i 2013, da vi fikk 2,8 prosent av stemmene, en nidobling fra forrige stortingsvalg. Dette førte til at Rasmus Hansson ble innvalgt på Stortinget som partiets første stortingsrepresentant, og siden da har vi markert oss sterkt både på Stortinget og i media.

2015 ble året da partiet virkelig slo gjennom lokalt: Med 4,2 prosent av stemmene ved kommunstyrevalget, og 5,0 prosent ved fylkestingsvalget gikk vi fra å ha 30 representanter på kommune- og fylkestingsnivå til å få 285 folkevalgte spredd over hele landet!

Les om vår politikk på mdg.no!