Fotocredit: Foto: Eirik Ballestad

Valglista er klar!

Valglisten til kommunevalget 2023 er klar!

 

Valglista er signert og levert innen fristen. Lista innholder 12 kandidater, de fem øverste er kumulerte – det vil si at de får stemmetillegg.

28. juli, 2023

 

 

1. EIRIK BALLESTAD
58 år, Jessheim
Født i Bergen, oppvokst på Skedsmokorset.Har bodd 30 år i Ullensaker. Utdannet murmester og bygningsingeniør. Jobber i eiendomsselskap i Oslo. Trives best ute, gjerne på ski eller sykkel og helst med hunden.

Politisk erfaring: To perioder i kommunestyret, også som gruppeleder. To perioder i hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur, hvorav en periode som leder. Første vara til formannskapet. To perioder i viltnemda og i Fjellstyret. En periode i representantskapet for ØRAS og daglig leder Univann.

Hjertesaker: Klima og energi. Trivsel vs trafikk. Grønne lunger og friluft. Tiltak for barn og unge. Omsorg. Frivilligheten.

– Jeg er kanskje litt spesiell fordi jeg er opptatt av kommunalteknikk, særlig av hvor viktig det er å forebygge overvann og flom. Jeg er også opptatt av friskt vann,  samt et fungerende rent, avløp.

 

2. TOVE KONGSVIK
53, Jessheim
Født i Lillestrøm, oppvokst på Frogner i Sørum. Har bodd seks år på Svalbard. Yrkesbakgrunn fra bank og finans. Trives best utendørs og med kulturopplevelser.

Politisk erfaring: En periode i kommunestyret og hovedutvalg for oppvekst. Overtok som gruppeleder halvveis i perioden.

Hjertesaker: Klimakutt, biomangfold og kultur. Byutvikling og planarbeid. Brenner for at folk skal trives i et godt lokalsamfunn som inkluderer alle. Skoler som  nærmiljøsentra treffer meg derfor midt i hjertet.

 

3. FRITS ARNE ERIKSEN
61, Jessheim
Født i Rindal, oppvokst i Rindal, Meldal og Melhus. Jeg har arbeidserfaring fra Forsvaret, Riksrevisjonen, internasjonale organisasjoner og kommunene Trondheim, Oslo og Gjerdrum. Er gift og har fem barn i alderen 10-22.

Politisk erfaring: Jeg har ikke erfaring som politiker, men jeg har arbeidet tett med politikken over lang tid i inn- og utland.

Hjertesaker: Bidra til å skape et samfunn som har en bærekraftig levemåte slik at kommende generasjoner har en jordklode som er levelig. Jeg ønsker også å bidra
til å hente ut alt forbedringspotensialet i kommunen slik at Ullensaker blir den kommunen som leverer best i Kommune-Norge. For å klare det må vi også ha et særdeles godt interkommunalt samarbeid.

4. SEYRAN SHARIF ZADEH
48, Jessheim
Oppvokst i Iran/Teheran.
Flyttet til Norge i desember 2009, og har bodd i Ullensaker siden det. Første året på Kløfta og siden på Jessheim. Har en bachelor i film, kunst og håndverk.

– Jeg har jobbet hos Norli Bokhandel siden mai 2010, og trives godt siden jeg er veldig glad i både bøker og mennesker.

Politisk erfaring: – Jeg har alltid vært politisk engasjert. Medlem i MDG siden 2012. Styremedlem Ullensaker MDG. Aktivt møtende vara i både kommunestyret og hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur inneværende periode.

Hjertesaker: Demokrati og menneskerettigheter i lokalsamfunnet. Veldig opptatt av bærekraft i hverdagen.

 

5. MOSES NGAAH NYUIBENGBEH
55, Jessheim
Født og oppvokst i Kamerun. Flyttet til Norge for 21 år siden. Har yrkesbakgrunn fra miljø, klima og naturressursforvaltning. Trives best blant folk og med  frivillighet.

Politisk erfaring: Medlem i MDG siden 2019 og styremedlem i Ullensaker lokallag siden 2020.

Hjertesaker: – Jeg er opptatt av økt sysselsetting blant innvandrere, deltagelse på fritidsaktiviteter for alle barn og ungdommer (ingen utenfor) samt bærekraftig håndtering av avfall og avløp.

6. JEANETTE VIKEN BJERKE
35, Algarheim
Oppvokst i Oslo. Bor med mann, barn og hund på Algarheim. Utdannet biolog og lærer i biologi, kjemi og naturfag, men jobber i dag som daglig leder for Norsk Botanisk Forening. Spiller trommer og fløyte i korps og syns det er verdens beste fritidsaktivitet.

Politisk erfaring: Ikke tidligere folkevalgt, men har jobbet opp mot det kommunale, fylkeskommunale og statlige byråkratiet med studentvelferdspolitikk gjennom studietiden og har vært tillitsvalgt i styret i to perioder for Viken MDG og Ullensaker MDG.

Hjertesaker: – Min største hjertesak og årsaken til at jeg stiller til valg er målet om å bevare naturen og det biologiske mangfoldet for sønnen min. Jeg drømmer om at min generasjon er generasjonen som sier at «det er nok nå», og jeg vil kjempe for at ikke mer natur går tapt til egoistiske økonomiske hensyn. Ellers elsker jeg frivilligheten og dugnadsånden, og ønsker at både idrett og kultur skal få gode forutsigbare rammer for å kunne gi befolkningen i Ullensaker de beste tilbudene.

7. VOLKER KLUGE
1965

8. TRINE RØNNING
1975

9. DANIEL SOCKOL
1981

10. TINE CATHARINA HAUG
1985

11. ERIK HENRI JOURDAIN
1945

12. ODDRUN ESPELUND
1965